Игри

Информация за страница Земен

Земен е град в Западна България. Намира се в Пернишка област и на близко разстояние от язовир Пчелина. Също така градът е административен център на едноименната община. Градът е разположен в планински район, на брега на река Струма. Старото му име е Белово, а сегашното е било дадено отначало само на построена в неговото землище жп гара. Едва през 1925 г. Белово сменя своето име, което градът носи и до наши дни. Той е един от най-малките и същевременно най-красиви градове в България. През втората половина на 2-то хилядолетие пр. Хр. в земите на средното течение на Струма се заселват траки от трите племена пеони, агриани и дентелети. Последните наследяват земите в Кюстендилско. След смъртта на одриския цар Ситалк пък  в съюз с пеоните и агрианите влизат леите. През средните векове в струмския пролом в предверието на Велбъжд се издига крепостта Землънград. Пръв за нея споменава проф. Константин Иречек в своето произведение Пътуване по България.

   Благодарение на задълбочените изследвания в областта на българската и балканска история, чешкият учен дава ценни сведения за старините в българските земи. За съжаление обаче досега не са правени археологически проучвания на крепостта, а само оскъдните исторически сведения дават информация за нея. Много интересни от историческа гледна точка са събитията, случили се тук преди 11 века. Тогава – през 10-ти век – българската страна е постоянно заплашвана от Византия, като същевременно централната власт е силно разклатена. Това принуждава всеки феодален владетел сам да взима мерки за защита на своите владения. Ролята на военачалници изпълняват воеводите българи, които разполагат с набрана от местното население собствена войска. Сред известните владетели са Кракра, Ивац, Драгота и др. По отношение на земенския владетел няма много данни, но поради своето разположение и затвореност тя едва ли е била известна. Когато през 991  г. византийският император Василий 2-ри предприема поредното нападение над страната, много крепости падат под негова власт. Пернишкият владетел Кракра и този на Земен проявяват истинско геройство. Крепостта нямала стратегическо значение, но разполагала с големи богатства. Крепостните стени са издигнати върху непристъпни скали, които затваряли града. Пак благодарение на Иречек има информация, че богатството на крепостта привлича кръстоносната войска на Фридрих 1-ви Барбароса.

   Друг ценен източник за историята на града е издадената от цар Иван Александър през 1347  г. грамота, свидетелстваща за съществуването на село Белово. Църквата Св. Йоан Богослов по-късно става известна като Земенска църква. Главен поминък на жителите на селото е добиването на негасена вар в местните варници, скотовъдството и овощарството. Също така жителите са известни като добри дюлгери, които ходят на гурбет във Влашко и Гърция. В горите край града бродят редица български войводи, като например Георги от Горни Кортен. По-късно той се заселва в Риша планина и става родоначалник на хайдушката махала. Селото участва активно и в подготовката на Априлското въстание, като председател на тройния революционен комитет в Радомирско е Зинови Поппетров. Будният земенчанин Емануил Искренов също поддържа връзка с комитета. Той заедно с Поп Михаил Пешев са ръководители на местната революционна чета. Въстанието в тази област обаче е провалено и не избухва, а няколко опълченци от селото участват в Руско – турската освободителна война.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker